ตะกรุดหวายเสก หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท ครอบทองคำแท้อย่างหนา takrud sacred wai lp suk wat pakklongmakhamtao chainat covered with thick gold

฿10,000.00

1 in stock

Description

takrud sacred wai lp suk wat pakklongmakhamtao chainat covered with thick gold

 • Nice condition
 • Guarantee real and genuine 100%
 • Made from sacred wai wood
 • Covered with thick gold 
 • Not less than 70-80 years 
 • For any question and problem, please contact admin directly to
  (Shop will reply back within 24 hours)
   Wechat : oray2518 
   Line : oray2518
  Tel : 0653047447

ตะกรุดหวายเสกจัดว่าเป็นเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งที่จัดว่าเป็นที่นิยมของคนโบราณสมัยก่อนมากโดยจะตัดมาจากหวายผูกลูกนิมิตร ก่อนที่จะมีการลงรากก่อสร้างพระอุโบสถของวัดในพระพุทธศาสนา ทางวัดจะจัดให้มีพิธีฝังลูกนิมิต ลูกนิมิตมีลักษณะเป็นลูกหินกลมใหญ่  มีจำนวน 8 ลูก ลูกละทิศเพราะมีคติถือว่าทิศทั้ง  8  นั้น  มีพระอรหันต์เจ้าประจำอยู่ทุกทิศดังนี้คือ  ทิศบูรพาพระโกณฑัญญะเป็นอรหันต์ประจำทิศ  ทิศอาคเนย์พระมหากัสสปเป็นอรหันต์ประจำทิศ  ทิศทักษิณพระสารีบุตรเป็นอรหันต์ประจำทิศ  ทิศหรดีพระอุบาลีเป็นอรหันต์ประจำทิศ  ทิศประจิมพระอานนท์เป็นอรหันต์ประจำทิศ  ทิศพายัพพระควัมปติเป็นอรหันต์ประจำทิศ  ทิศอุดรพระโมคคัลลานะ  เป็นอรหันต์ประจำทิศ  ทิศอีสานพระราหุลเป็นอรหันต์ประจำทิศ ในแต่ละลูกจะใช้หวายผูกเพื่อสะดวกในการที่จะยกลูกนิมิตรหย่อนลงในหลุมที่เตรียมใว้ในแต่ละทิศรอบพระอุโบสถ เมื่อหย่อนลูกนิมิตรลงแล้วจะทำการตัดหวายที่ผูกใว้แจกจ่ายกันไปเพราะถือว่าเป็นของมงคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงถึงไม่ปลุกเสกก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเอง แต่ส่วนมากเมื่อได้รับไปแล้วจะนำไปให้เกจิอาจารย์ปลุกเสกลงอักขระกำกับอีกครั้ง หวายลูกนิมิตรจัดว่าเป็นของหายากเพราะในแต่ละวัดจะจัดพิธีฝังลูกนิมิตรและสร้างพระอุโบสถได้แค่วัดละ1ครั้งเท่านั้นเอง ทำให้ในการฝังลูกนิตรในแต่ละครั้งจะได้หวายลูกนิมิตรไม่มากนัก พุทธคุณเด่นมากทางด้านมหาอุด คงกระพัน หนังเหนียว ถือคติในลักษณะของหวายนั้นมีความเหนียว คงทน คนในสมัยก่อนนิยมพกติดตัวหรือเลี่ยมห้อยคอบูชา เพราะถือว่าหวายลูกนิมิตเป็นของหายาก และเชื่อกันว่าหวายลูกนิมิตมีความเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ถ้านำมาพกติดตัว หรือนำมาเลี่ยมเป็นตะกรุดห้อยคอ จะเกิดความเป็นมงคลแก่ผู้บูชาในทุกๆด้าน ตะกรุดชิ้นที่นำมาลงนี้เป็นสมบัติตกทอดกันมาว่าเป็นของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เมื่อพิจารณาจากความเก่าของตัวหวายและตัวครอบตะกรุดทองคำเป็นงานแบบโบราณที่มีอายุมากกว่า70-80ปีโดยทองคำในสมัยโบราณนั้นจะมีเปอร์เซ็นของทองคำที่สูงมากอีกทั้งสีสรรของทองคำจะไม่เหมือนทองคำในยุคปัจจุบันทำให้พิจารณาความเก่าได้ไม่ยาก ถือว่าเป็นเครื่องรางเก่าแก่ที่น่าพกติดตัวมากชิ้นหนึ่ง

Takrud sacred wai is one of famous amulet of old time . by cut from wai that cover nimitr ball before made church of temple in buddhism . temple’ll have nimitr embed . its big round stone 8 pcs . each per direction. trust that each direction have phra orahan all are east is phra kontanya , southeast is phra mahakassapa , south is phra saributr , southwest is phra ubali , west is phra arnon , northwest is phra kawampati ,north is phra mokkallana , northeast is phra rahul .in each pcs have wai carry it into hole over church . after put it then cut wai and giveaway because sacred in itself even not blessed . mostly when get will give to monk blessed again . wai nimitr ball is rare because each temple can have event once . so make nimitr ball each get not much wai wood . power good at protection , strengthen . like wai wood is strengthen itself . old people carry or wear as necklace . because wai wood is rare and trust that it have good thing for user and family . if carry or wearing will get better in all around . this takrud is inheritance of lp suk wat pakklongmakhamtao . when see how old of wai and gold cover is old than 70-80 years . by gold in that time is high percentage and color of it not like gold in nowadays . so identify how old not hard .